Presentació

La hibernació de la granota

10 anys de lleis i polítiques de memòria a Espanya i Catalunya (2007-2017)

La hibernació, o brumació, és més predictiva que conseqüent. Les granotes o altres amfibis i rèptils l’utilitzen com a forma de protecció durant l’hivern per evitar la mort per congelació. Els factors externs són determinants però, sobretot, l’intent d’autoprotecció és fonamental per evitar la mort. El risc durant aquest procés és elevadíssim però és, també, una forma d’anul·lar les constants vitals per tal de sobreviure i, en alguns casos, ho aconsegueixen.

A l’octubre del 2007 s’aprovaren les lleis conegudes com a “lleis de la memòria” a Espanya i Catalunya. D’una banda, al Congrés dels Diputats, es tirava endavant la Llei per la qual es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura, i de l’altra, al Parlament de Catalunya es donava llum verda a la Llei del Memorial Democràtic.

Les relacions entre lleis i memòria sempre han estat complexes i discutides. La legislació sobre el passat ha obert tants dubtes com esperances. L’empenta inicial amb que s’aprovaren s’anà esgotant al cap de poc temps, entrant en un període de latència o “hibernació”. Després de deu anys d’ençà de la seva aprovació, ha transcorregut un període de temps prou raonable com per fer una primera avaluació amb perspectiva històrica del paper que han jugat aquestes lleis en el desenvolupament de les polítiques de memòria a tot l’Estat.

Quins han estat els seus efectes reals? Quines conseqüències i quines reaccions han suscitat? Quines altres iniciatives hi ha hagut des d’aleshores? Així mateix, el casos espanyol i català s’emmarquen en un context europeu gens aliè a aquestes qüestions, ja que tant els seus Estats membres com les mateixes institucions europees s’enfronten a dilemes similars a l’hora de desenvolupar polítiques públiques de memòria.

Aquests temes es desenvoluparan durant el congrés internacional “La hibernació de la granota: 10 anys de lleis i polítiques de memòria a Espanya i Catalunya (2007-2017)”, organitzat per l’Observatori Europeu de Memòries de la Universitat de Barcelona. El programa es desenvoluparà al voltant dels usos, abusos, processos, encerts, oblits i llacunes d’aquest període, i comptarà amb dues sessions paral·leles de comunicacions .

TWITTER_FROG